gayout6

Bluegrass Black Pride, Kentucky'nin Bluegrass bölgesindeki Siyahi LGBTQ+ topluluğunu kutlamaya ve savunmaya adanmış kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 

2015 yılında kurulan Bluegrass Black Pride, bölgedeki Siyah LGBTQ+ topluluğunu güçlendirmeyi, yükseltmeyi ve aidiyet duygusu yaratmayı amaçlıyor. Bu hedeflere, genel olarak dört alanda kategorize edilebilecek çeşitli programlar ve etkinlikler yoluyla ulaşmak için çalışırlar:

  1. Savunuculuk: Bluegrass Black Pride, Siyah LGBTQ+ topluluğu için kapsayıcılığı, eşitliği ve sosyal adaleti destekleyen politika ve uygulamaları savunmak için diğer topluluk kuruluşları, yerel yönetimler ve işletmelerle yakın işbirliği içinde çalışır. Bu, ayrımcılığa karşı mücadele etmeyi, ruh sağlığı kaynaklarını geliştirmeyi ve yasal korumalar için zorlamayı içerir.

  2. Eğitim: Kuruluş, Siyah LGBTQ+ bireylerin benzersiz deneyimleri, zorlukları ve katkıları hakkında farkındalık yaratmaya kararlıdır. Çalıştaylar, seminerler ve panel tartışmaları aracılığıyla hem LGBTQ+ topluluğunu hem de genel halkı kesişimsellik, tarih ve kültür hakkında eğitiyorlar.

  3. Topluluk oluşturma: Bluegrass Black Pride, Siyah LGBTQ+ bireyleri ve müttefikleri arasındaki bağlantıları geliştirmek için tasarlanmış sosyal etkinlikler, kültürel toplantılar ve ağ oluşturma fırsatları düzenler ve destekler. Bu etkinlikler arasında Onur kutlamaları, film gösterimleri, sanat sergileri ve sağlık fuarları yer alabilir.

  4. Destek hizmetleri: Siyah LGBTQ+ topluluğunun benzersiz ihtiyaçlarını tanıyan kuruluş, kaynaklar sağlar ve ruh sağlığı, fiziksel sağlık, hukuki yardım ve barınma sağlayan hizmetlere yönlendirme yapar. Ayrıca, bu hizmetlerin erişilebilir ve kültürel açıdan hassas olmasını sağlamak için diğer toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparlar.

Kuruluş öncelikle Bluegrass bölgesine odaklanırken, çalışmalarının daha geniş bir etkisi oldu ve Kentucky'nin diğer bölgelerinde ve ötesinde benzer girişimlere ilham verdi. Bluegrass Black Pride, Siyahi LGBTQ+ bireylerin karşılaştığı kesişen sorunları ele alarak daha kapsayıcı ve çeşitli bir toplumu geliştirmede önemli bir rol oynuyor.

Resmi internet sitesi

Lexington, KY olaylar ile güncel kalın| Gayout Derecelendirme - den 0 derecelendirme.
Bu IP adresi sınırlıdır.
Booking.com